Ett personligare vårdval. Digitalt när det går och fysiskt när det behövs.

Läkarmottagning

Läkarmottagningen bemannas av specialister i allmänmedicin. Vi eftersträvar att ge dej kontinuitet och försöker i största möjliga mån ge varje patient med kroniska sjukdomar eller långvariga besvär en och samma läkare. Vid utför medicinska bedömningar, utredningar och behandlingar. Vi erbjuder hälsoundersökningar, författar de flesta typer av intyg och utför mindre kirurgiska ingrepp t ex borttagande av hudförändringar och injektionsbehandling av kortison.

På mottagningen finns det ofta utbildningsläkare AT-läkare och ST-läkare.

Johanna Hilmersson

leg läk, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef

Marie Holmberg

leg läk, specialist i allmänmedicin

Per Wenneberg

leg läk, specialist i allmänmedicin

Aktuellt

  • E-tjänster på 1177 fungerar som tidigare för våra patienter.
  • Från och med 2018 05 01 tar vi åter emot nya patienter.
Läs mer »

Logga in