Mobil logo 2 26 aug

Enkät - Vaccination mot Covid-19

Snart startar vaccinationerna mot Covid-19 i Halland, precis som i övriga Sverige. Region Halland vill därför ta reda på hur invånarna ställer sig till att vaccinera sig. Syftet är både att få en fingervisning om vilken kapacitet vi behöver ha för att vaccinera och för att ta reda på vilken information som behövs om vaccination för att varje individ ska kunna göra sitt val. Vaccination är frivilligt och kommer att vara kostnadsfritt.
Länk till enkäten.