Mobil logo 2 26 aug

Covid-vaccin dos 3 till fler

Från nu är alla i en ålder av 80+, födda 1941 o tidigare, välkomna för sin 3:e dos Covid-vaccin. Gäller även alla med hemtjänst oavsett ålder samt hemsjukvård. De med hemsjukvård vaccineras av kommunens sköterskor.
Anhöriga till de med hemsjukvård/hemtjänst ingår ej nu för en dos 3.
Boka dos 3 görs enklast för de som är 80+ via 1177 om bank-id finns el via telefonbokningen Region Halland 010-4761935.
De med hemtjänst som är under 80 år måste boka via telefonbokningen 010-4761935.