Mobil logo 2 26 aug

Begränsad framkomlighet till Varmbadhuset, vecka 17

Pga asfaltering av Strandgatan kommer det att vara begränsad framkomlighet  till Varmbadhuset. Gatan kommer att vara avstängd i höjd med huvudentrén till Varmbadhuset. Det går inte att köra längre med bil.  Det kommer att finnas en handikapp-plats för bil på gatan framför Varmbadhuset.