Mobil logo 2 26 aug

Barnvaccination

Vi erbjuder vaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet och också vaccination mot TBC utifrån individuell bedömning. Vaccinationerna enligt allmänna vaccinationsprogrammet ges på BVC. Finns behov av vaccination mot TBC skrivs remiss i samband med 6-månaders läkarkontrollen till Barnmottagningen för genomförande av vaccinationen. 
Vi vaccinerar och även barn mot TBE från 1 års ålder samt de flesta övriga vaccinationer som kan behövas i samband med resa. Kontakta mottagningen för tidsbokning om det gäller annan vaccination en de vaccin som ges på BVC.
 
Läs mer om vaccinationerna här > 

Barnvaccination BVC Husläkarna Varmbadhuset Varberg

Varmt välkommen!

Strandgatan 5
432 44 Varberg

tel 0340 675881
info@huslakarnavarmbadhuset.se

BVC HUsläkarna Varmbadhuset Varberg - barnvaccination