Mobil logo 2 26 aug

Vårdcentralen

Ett personligare vårdval. Digitalt när det går och fysiskt när det behövs.

Husläkarna Varmbadhuset är en privat driven vårdcentral inom ramen för Vårdval Halland. Vi erbjuder ett komplett utbud av vårdtjänster inom primärvård inklusive företagshälsovård och vaccinationer. Till oss är du och din familj välkomna genom hela livet. Vi erbjuder fast läkarkontakt, strävar efter kontinuitet i samtliga vårdrelationer. Vårt främsta mål är ditt välbefinnande!

Vi har öppet alla dagar året runt. Läs mer >

Vi eftersträvar att ge dej kontinuitet och försöker i största möjliga mån ge varje patient med kroniska sjukdomar eller långvariga besvär en och samma läkare. Läs mer > 

Distriktssköterskan utför blodtryckskontroller, hälsosamtal, omläggningar, sårvård, tar bort stygn och beställer hjälpmedel mm som kan bli aktuellt, samt kan hjälpa till med enklare receptförskrivning. Läs mer >

  • Vi erbjuder fysioterapi eller sjukgymnastik som det ofta benämns i våra lokaler på Strandgatan eller via avtal med KurortsKliniken. Du bokar själv tid och det behövs ingen remiss. Läs mer >
  • Arbetsterapeuten erbjuder bedömning, behandling och rehabilitering av smärta och funktionsnedsättningar i handen. Läs mer >
  • Neurorehab erbjuds centralt från region Halland till alla invånare oavsett om man är listad på privat eller offentlig vårdcentral. Det krävs remiss från läkare. Läs mer >

Vi erbjuder samtalsterapi hos legitimerad psykoterapeut, familjeterapeut samt stödsamtal hos distriktsköterska med specialistkompetens inom psykiatri. Läs mer >

På vårt laboratorium tas alla typer av prover. Vi har drop-in för provtagning varje dag. Läs mer >

Vi utför de flesta typer av intyg. Läs mer >

Du kan ändra denna exempeltext. Läs mer >

Du kan ändra denna exempeltext. Läs mer >

Varmt välkommen!

Strandgatan 5
432 44 Varberg

tel 0340 675881
info@huslakarnavarmbadhuset.se